Διοικητικο Συμβουλιο

Πρόεδρος: Δρ Χρίστος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος: Δρ Δωρίτα Ευσταθίου
Ταμίας: Δρ Ηλίας Ξυνής
Γραμματέας: Δρ Σοφία Σχίζα
Μέλη: Δρ Περικλής Ζαβρίδης, Δρ Γιώργος Ορθοδόξου, Δρ Μαρίλια Λοϊζου