Επικοινωνια

Πρόεδρος Αναισθησιολογικής Εταιρείας: Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22591791
Φαξ: 22593600
Διεύθυνση: ΨΑΡΩΝ 19 ΔΙΑΜ. 201, 2408 ΛΕΥΚΩΣΙΑ